Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap I odcinek od DK S-1 „Węzeł Lotnisko” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w miejscowości Pyrzowice.

Okres realizacji projektu: 08.07.2014 - 15.12.2016
Umowa: WI-K/P/150515/1/1
Z dnia: 05.08.2015
Podpisanie umowy z Wykonawcą Kontraktu: 05.08.2015
Przekazanie terenu budowy: 12.08.2015
Umowny termin zakończenia robót: 15.11.2016
Umowny termin zakończenia i rozliczenia zadania: 15.12.2016
Koszt dofinansowania z środków Unii Europejskiej: 8 172 331,51 PLN brutto
Wskaźnik produktu: 0,97
Koszt inwestycji - kwota netto: 7 592 092,61 PLN
Koszt inwestycji - podatek VAT: 1 746 181,30 PLN
Koszt inwestycji - kwota brutto: 9 338 273,91 PLN

Przeznaczenie, program użytkowy i zakres inwestycji:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 jest związana z rozbudową Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice - Pyrzowice wraz z całą infrastrukturą oraz inwestycją budowy drogi ekspresowej S-1 - odcinek 1: węzeł Pyrzowice - węzeł Lotnisko.

Inwestycja obejmuje rozbudowę DW 913, w tym m.in.: wykonanie drugiej jezdni o dwóch pasach ruchu, oddzielonej od istniejącej jezdni pasem dzielącym, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni istniejącej jezdni z zwiększeniem nośności do 115 kN, przebudowę skrzyżowania DW 913 z ul. Piłsudskiego, budowę dróg do obsługi terenów przyległych, przebudowę systemu odwodnienia, w tym budowę i przebudowę przepustów, zabezpieczenie i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Inwestycja będzie miała wpływ na poprawę warunków ruchowych w danym układzie komunikacyjnym oraz warunków bezpieczeństwa ruchu.


Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24

Kierownik Projektu: Joanna Malicka


Wykonawca

SKANSKA S.A.
01-580 Warszawa, ul. gen. J. Zajączka 9
Oddział:
44-101 Katowice, ul. Chorzowska 152

Kierownik Budowy: Piotr Mazur
Kierownik Robót: Mariusz Luks
Dyrektor Kontraktu: Robert Jaskot

Nadzór inwestorski

INTEGRAL Sp. z o.o.
40-467 Katowice, ul. 73-go Pułku Piechoty 1 pawilon E

Inżynier Kontraktu: Seweryn Pikoń

Projektant

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

Projektant: Barbara Śliwka

Nadzór autorski: jak wyżej