Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
40-609 Katowice, ul. Lechicka 24

tel.: +48 32 78 19 211
fax.: +48 32 78 19 200
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl

Kierownik Projektu: Joanna Malicka


Wykonawca

SKANSKA S.A.
01-580 Warszawa, ul. gen. J. Zajączka 9
Oddział:
44-101 Katowice, ul. Chorzowska 152

tel.: +48 58 524 08 00

Kierownik Budowy: Piotr Mazur
Kierownik Robót: Mariusz Luks
Dyrektor Kontraktu: Robert Jaskot

Nadzór inwestorski

INTEGRAL Sp. z o.o.
40-467 Katowice, ul. 73-go Pułku Piechoty 1 pawilon E

tel.: +48 32 256 40 52
fax.: +48 32 209 75 58

Inżynier Kontraktu: Seweryn Pikoń

Projektant

PROMOST – WISŁA Sp. z o.o.
43-460 Wisła, ul. Radosna 8a

tel./fax.: +48 33 855 13 41
e-mail: promost-wisla@hot.pl

Projektant: Barbara Śliwka

Nadzór autorski: jak wyżej